معنی و ترجمه کلمه he is getting worse به فارسی he is getting worse یعنی چه

he is getting worse


حالش بدترميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها