معنی و ترجمه کلمه he is lit up به فارسی he is lit up یعنی چه

he is lit up


کله اش گرم است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها