معنی و ترجمه کلمه he is transported with joy به فارسی he is transported with joy یعنی چه

he is transported with joy


ازفرط خوشى بى خودشده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها