معنی و ترجمه کلمه he is well preserved به فارسی he is well preserved یعنی چه

he is well preserved


خوب مانده است ،کمتر نشان پيرى در او پيداست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها