معنی و ترجمه کلمه he is worn with travel به فارسی he is worn with travel یعنی چه

he is worn with travel


سفراوراخسته کرده( يافرسوده ) است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها