معنی و ترجمه کلمه he keeps cows به فارسی he keeps cows یعنی چه

he keeps cows


او گاودارى ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها