معنی و ترجمه کلمه he knew that i had gone به فارسی he knew that i had gone یعنی چه

he knew that i had gone


او ميدانست که من رفته ام( اگرگفته شودرفته بوم غلط است)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها