معنی و ترجمه کلمه he lost the seat به فارسی he lost the seat یعنی چه

he lost the seat


مقام يا کرسى وکالت را ازدست داد،دوباره بوکالت برگزيده نشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها