معنی و ترجمه کلمه he means mischief به فارسی he means mischief یعنی چه

he means mischief


مقصودش شيطنت( کردن ) است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها