معنی و ترجمه کلمه he means well به فارسی he means well یعنی چه

he means well


نيتش خوب است ،قصد بدى ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها