معنی و ترجمه کلمه he personated the king به فارسی he personated the king یعنی چه

he personated the king


شبيه شاه رادراورد،سهم شاه رابازى کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها