معنی و ترجمه کلمه he predeceased his son به فارسی he predeceased his son یعنی چه

he predeceased his son


زودتر از پسرش مرد،پيش مرگ پسرش شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها