معنی و ترجمه کلمه he prospered in his business به فارسی he prospered in his business یعنی چه

he prospered in his business


در کار خود کامياب شد،کارش رونق گرفت ،کارش بالا گرفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها