معنی و ترجمه کلمه he proved to know the secret به فارسی he proved to know the secret یعنی چه

he proved to know the secret


معلوم شد راز را ميداند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها