معنی و ترجمه کلمه he said(that)he woul come به فارسی he said(that)he woul come یعنی چه

he said(that)he woul come


گفت خواهم امد،گفت که خواهم امد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها