معنی و ترجمه کلمه he shall go به فارسی he shall go یعنی چه

he shall go


خواهد رفت( يعنى بايد برود)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها