معنی و ترجمه کلمه he sprained his ankle به فارسی he sprained his ankle یعنی چه

he sprained his ankle


غوزکش رگ برگ شد،قوزکش پيچ خورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها