معنی و ترجمه کلمه he started at my voice به فارسی he started at my voice یعنی چه

he started at my voice


از صداى من از جا پريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها