معنی و ترجمه کلمه he stroked(the crew)ofthe boat به فارسی he stroked(the crew)ofthe boat یعنی چه

he stroked(the crew)ofthe boat


درعقب کرجى نشسته پاروميزدبدان سام که پارو زنان ديگر..... ميزدند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها