معنی و ترجمه کلمه he succeeded his father به فارسی he succeeded his father یعنی چه

he succeeded his father


جانشين پدرش شد،بجاى پدر نشست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها