معنی و ترجمه کلمه he suffered at the stake به فارسی he suffered at the stake یعنی چه

he suffered at the stake


زنده سوخته شد،او را زنده سوزاندند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها