معنی و ترجمه کلمه he swallowed it whole به فارسی he swallowed it whole یعنی چه

he swallowed it whole


انرادرست( يادرستى ) غورت داد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها