معنی و ترجمه کلمه he talks very indistinctly به فارسی he talks very indistinctly یعنی چه

he talks very indistinctly


بسيار ناشمرده سخن ميگويد،معلوم نيست چه ميگويد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها