معنی و ترجمه کلمه he tops 1.50 metres به فارسی he tops 1.50 metres یعنی چه

he tops 1.50 metres


قد اويک مترونيم است ،يک مترونيم قد دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها