معنی و ترجمه کلمه he used violence به فارسی he used violence یعنی چه

he used violence


زور بکار برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها