معنی و ترجمه کلمه he was his mother's pride به فارسی he was his mother's pride یعنی چه

he was his mother's pride


مايه سرافرازى يا افتخارمادرش بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها