معنی و ترجمه کلمه he was in a sorry pickel به فارسی he was in a sorry pickel یعنی چه

he was in a sorry pickel


بد جورى گرفتار شده بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها