معنی و ترجمه کلمه he was motioned to go به فارسی he was motioned to go یعنی چه

he was motioned to go


باو اشاره شد که برود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها