معنی و ترجمه کلمه he was ordered to europe به فارسی he was ordered to europe یعنی چه

he was ordered to europe


او مامور اروپا شد،او باروپا گسيل گرديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها