معنی و ترجمه کلمه he was provoked by my words به فارسی he was provoked by my words یعنی چه

he was provoked by my words


از سخنان من رنجيد،سخنان من باو برخورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها