معنی و ترجمه کلمه he was well out of sight به فارسی he was well out of sight یعنی چه

he was well out of sight


بکلى( ياخوب ) ازنظردورشده بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها