معنی و ترجمه کلمه he went out in the poll به فارسی he went out in the poll یعنی چه

he went out in the poll


امتحان دانشگاه را گذراندولى امتياز ويژه اى نگرفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها