معنی و ترجمه کلمه head cold به فارسی head cold یعنی چه

head cold


(طب )سرماخوردگى معمولى ،زکام ،نزله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها