معنی و ترجمه کلمه head light به فارسی head light یعنی چه

head light


علوم نظامى : چراغ جلو ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها