معنی و ترجمه کلمه head loss به فارسی head loss یعنی چه

head loss


افت بار
عمران : افت فشار
معمارى : افت فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها