معنی و ترجمه کلمه head of business firm به فارسی head of business firm یعنی چه

head of business firm


قانون ـ فقه : رئيس تجارتخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها