معنی و ترجمه کلمه head office به فارسی head office یعنی چه

head office


عمران : اداره مرکزى
معمارى : دفتر مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها