معنی و ترجمه کلمه head race به فارسی head race یعنی چه

head race


تنوره اسياب
عمران : کانال هذايت اب به توربين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها