معنی و ترجمه کلمه head to head به فارسی head to head یعنی چه

head to head


ورزش : رقابت شانه به شانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها