معنی و ترجمه کلمه health policy به فارسی health policy یعنی چه

health policy


بازرگانى : سياست بهداشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها