معنی و ترجمه کلمه health-impairing به فارسی health-impairing یعنی چه

health-impairing


علوم مهندسى : مضر براى سلامتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها