معنی و ترجمه کلمه heart and hand به فارسی heart and hand یعنی چه

heart and hand


باشوق وذوق ،باحرارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها