معنی و ترجمه کلمه heart free به فارسی heart free یعنی چه

heart free


ازاد ازقيد عشق ،مبرا از عشق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها