معنی و ترجمه کلمه heart-sease به فارسی heart-sease یعنی چه

heart-sease


بنفشه فرنگى ،اسايش قلب ،اسودگى خاطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها