معنی و ترجمه کلمه heat absorbing به فارسی heat absorbing یعنی چه

heat absorbing


علوم مهندسى : جذب گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها