معنی و ترجمه کلمه heat engine به فارسی heat engine یعنی چه

heat engine


علوم هوايى : موتور حرارتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها