معنی و ترجمه کلمه heat exhaustion به فارسی heat exhaustion یعنی چه

heat exhaustion


(طب )گرمازدگى h.prostration(نيزناميده ميشود)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها