معنی و ترجمه کلمه heat treatment crack به فارسی heat treatment crack یعنی چه

heat treatment crack


علوم مهندسى : ترک عمليات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها