معنی و ترجمه کلمه heat treatment به فارسی heat treatment یعنی چه

heat treatment


علوم مهندسى : عمليات حرارتى
علوم هوايى : عمليات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها