معنی و ترجمه کلمه heat unit به فارسی heat unit یعنی چه

heat unit


(انگليس )واحد حرارت ،کالرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها